JAPANESE

sestThe Society of Electron Spin Science and Technology(SEST)

Awards

SEST Awardees, SEST Fellows of the Society

SEST Awardees

SEST Award
2003 Mitsuhiro Motokawa, Takashi Yonetani
2004 Hiroaki Ohya-Nishiguchi, Takeji Takui 
2005 Toshihiko Ozawa, Kazuo Mukai
2006 Mikinori Kuwabara, Jun Yamauchi
2007 Utsumi Hideo, Seigo Yamauchi
2008 Tadashi Sugawara, Tokuko Watanabe
2009 Yoshitami Ajiro, Shozo Tero-Kubota
2010 Masahiro Kohno
2011 Tateaki Ogata, Hiroshi Hori
2012 Kazunori Anzai
2014 Shinichi Kuroda, Hirotada Fujii
2015 Hitoshi Ohta, Hisao Murai
2016 Yoshio Teki
2017 Tatsuhisa Kato, Keizo Takeshita
2018 Hidekazu Tanaka
2019 Toshiaki Arata, Toshimichi Fujiwara
2020 Kunihiko Tajima
2021 Tadaaki Ikoma

SEST Young Investigator Award
2003 Hidetada Ikoma, Hiroshi Hirata, Hiroaki Yonemura
2004 Akio Kawai, Takahiro Sakurai
2005 Masaki Oshikawa, Aki Hirayama, Kiminori Maeda
2006 Kazuyuki Ishii , Yasuhiro Kobori, Ken-ichi Yamada
2007 Shojiro Kimura, Ken-ichiro Matsumoto, Kazuhiro Marumoto, Hiroyuki Mino
2008 Ikuo Nakanishi
2009 Mayumi Yamato, Norikazu Mizuochi, Takayuki Kumada
2010 Eiji Ohmichi, Katsuichi Kanemoto
2011 Hisaaki Tanaka
2012 Fuminori Hyodo, Ko Furukawa
2013 Yoshiaki Uchida, Tomoaki Miura, Keiji Yasukawa
2014 Yuugo Ohshima, Tomoaki Yago
2015 Shunsuke Furuya, Hideto Matsuoka, Hironobu Yasui, Hironori Yamaguchi
2016 Shoko Okazaki, Masaki Horitani
2017 Hideo Akaba, Mika Tada
2018 Motoi Kimata
2019 Kenji Sugisaki, Hideyuki Takahashi, Yusuke Miyake
2020 Nobuyuki Kurita, Ayano Enomoto, Yuta Matsuoka
2021 Yusuke Wakikawa, Hiroki Nagashima,

SEST Excellent Presentation Award
2004 Motoi Kimata, Shinsuke Nishida, Norikazu Mizuochi, Mayumi Yamato
2005 Mika Tada, Yohei Noda, Makoto Yoshida
2006 Masashi Fujisawa, Tomoaki Miura, Tomohiro Ito, Shinya Moribe
2007 Hidenori Murata, Atsushi Okazawa, Takuya Shiga
2008 Yuta Shimizu, Yuki Kanzaki, Fuminori Hyodo, Yusuke Miyake
2009 Hironori Yamaguchi, Shoko Okazaki
2010 Yusuke Wakikawa, Hironobu Yasui
2011 Yasuhiro Sakurai, Takahito Fujita, Risa Mutoh
2012 Yoshiaki Uchida, Atsushi Sugiyama, Toshihide Yamasaki
2013 Hirona Takahashi, Mizue Asada, Kazuya Ito, Ayano Enomoto
2014 Hiroki Nagashima, Yuta Matsuoka
2015 Takahiro Ando, Satoru Yamamoto
2016 Fumitoshi Ema, Akihiro Shimizu, Hideyuki Takahashi
2017 Shuto Hatanaka, Sho Okamoto, Naoki Kudo
2018 Ken Kato, Yuya Ishikawa
2019 Akiha Yamada
2020 So Kobayashi, Kenta Masuzawa
2021 Ririko Nakaoka

SEST Excellent Poster Award
2015 Masayo Sono, Daichi Yoshizawa, Masumi Hinoshita
2016 Yuya Ishikawa, Kohei Ozeki, Mayuko Kuno, Kunito Fukuda, Naoya Murata, Toshiki Mogi
2017 Toshiki Okada, Takuya Kodama, Manabu Sakurai, Misato Hamada, Taira Yamazaki, Kumiko Yamamoto
2018 Kota Saito, Nana Iwata, Tomohiro Kurose, Kousuke Iwamoto, Shota Ichise, Hiroki Hirano
2019 Nao Uemoto, So Kobayashi, Kyosuke Ozaki, Shota Ichise, Kenta Masuzawa, Ririko Nakaoka
2020 Nami Iguchi, Shuhei Yamaguchi, Haruna Ninomiya, Thu Anh Ngunen
2021 Harutaka Sano, Mizuki Kohmura, Atsushi Sato, Ryoko Oyama, Akihiro Tateno

SEST Fellows of the Society

2005 Yusaku Ikegami, Kazuhiko Ishizu, Masamoto Iwaizumi, Asako Kawamori, Jiro Higuchi, Takashi Yonetani
2006 Noboru Hirota, Atsuko Minegishi
2007 Hitoshi Kamata, Keiji Kuwata, Shizuo Fujiwara, (Tohru Azumi)
2008 Yukio Kurita
2009 Mitsuhiro Ono, Mitsuhiro Motokawa
2010 Hiroaki Ohya-Nishiguchi, Kinichi Obi, Kazuo Mukai
2011 Yoshitami Ajio, Masaru Shiotani, Tokuko Watanabe
2014 Jun Yamauchi, Takeji Takui
2015 Toshihiko Ozawa, Shozo Tero, Mikinori Kuwabara
2016 Akira Nakajima
2017 Tadashi Sugawara, Hideo Utsumi, Hiroshi Hori
2018 Masahiro Kohno, Tateaki Ogata
2019 Hisao Murai, Mikio Yagi
2020 Shin-ichi Kuroda
2021 Taiko Migita